GDPR hotel

Klanten hebben het recht om hun toestemming voor het gebruik van hun gegevens op elk moment in te trekken.
De persoonlijke gegevens die de gebruiker meedeelt bij het indienen van een aanvraag via onze website, tijdens een telefoongesprek en/of op een door ons georganiseerd evenement, worden door Brafats SRL verwerkt om de klant te kunnen antwoorden.
De persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvragen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten Brafats SRL wanneer dit noodzakelijk is om de aanvraag van de gebruiker te behandelen.
Op onze site worden geen gegevens automatisch verzameld.
De enige gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt wanneer u een kamer reserveert of het landgoed privatiseert.
De informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zal dus nooit verkocht worden aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden met Brafats SRL. De gegevens, met inbegrip van de beeldrechten, kunnen worden doorgegeven aan derden die direct of indirect betrokken zijn bij de activiteiten van Brafats SRL.
Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.
De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de door de houder van de gegevens gevraagde en geaccepteerde dienst te leveren en gedurende de wettelijke termijnen die vereist zijn door de regelgeving waaraan Brafats SRL onderworpen is.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, zal de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet meer beschikbaar zijn.
U hebt te allen tijde het recht op toegang en rectificatie van deze gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren.
Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen
Per e-mail: [email protected]
Of bel ons op +32 (0) 80 404 489
Met vriendelijke groet
Maxime Carette